Cài đặt thư viện Lombok: Bạn sẽ bớt khổ hơn khi code JAVA

GHI CHÚ: Chào mừng bạn đến với blog chia sẻ kiến ​​thức! Nếu xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng, v.d. B. Lỗi link tải, blog tải chậm hoặc không vào được trang nào đó của blog, xin thông báo cho tôi. qua trang liên hệ. Cảm ơn nhiều!

Mục lục

  • #Đầu tiên. Lombok là gì?
  • # 2. Cài đặt các plugin Lombok trên IntelliJ
  • # 3. Xây dựng một dự án để kiểm tra Lombok
  • # 4. phần kết

#Đầu tiên. Lombok là gì?

Mã Java mà bạn chắc chắn rằng bạn sẽ không quen thuộc với việc tạo các hàm tạo hoặc tạo các getters, setters cho các thuộc tính là đúng!

install-lombok-en-code-java (1)

Bạn đã bao giờ cảm thấy buồn chán Mặc dù hầu hết các IDE đều có khả năng tạo mã, nhưng mã được tạo vẫn được chèn vào các Đối tượng Java cũ đơn giản (POJO) – trông rất dài dòng và ngứa mắt ◔◡◔

Thư viện Lombok ra đời để giúp bạn thoát khỏi công việc nhàm chán đó. Nhưng Lombok không giúp đỡ chỉ đơn giản bằng cách bỏ đi mã tạo ra các hàm tạo hoặc bộ lấy, bộ cài. Lombok có thể làm được nhiều hơn thế!

Bản chất ở đây không phải là loại bỏ hoàn toàn các constructor, getters, setters … mà chỉ là ẩn, không hiển thị trong POJO. Những dòng mã này ở đâu để chúng ta có thể tiếp tục sử dụng các chức năng này một cách bình thường?

Thay vì tạo trong tệp *.java Lombok tạo các phương thức trong tệp *.class. (bởi vì tệp vẫn .java cũng được biên dịch thành tệp .class Vì vậy, Lombok làm điều này cho tôi!).

# 2. Cài đặt các plugin Lombok trên IntelliJ

2.1. Bật xử lý chú thích

Lombok sử dụng xử lý chú thích thông qua APT (Công cụ xử lý chú thích) vì vậy chúng ta cần bật nó (theo mặc định, xử lý chú thích không được bật trong IntelliJ).

Chạy: File => Settings => chọn Build, Execution, Deployment => và chọn Annotation Processors => thì như hình bên dưới.

install-lombok-en-code-java (2)

2.2. Cài đặt plugin Lombok để hiển thị gợi ý trong khi viết mã

Chạy: Bạn nhập File => Settings => Plugins và nhập từ khóa Lombok Vào thanh tìm kiếm => và cài đặt plugin này.

install-lombok-en-code-java (3)

Khi các plugin được cài đặt, chúng sẽ được thông báo rằng chúng đã được cài đặt thành công.

install-lombok-en-code-java (4)

# 3. Xây dựng một dự án để kiểm tra Lombok

3.1. Tạo nên Dự án Java (bạn nhập File => New => Project => Java => Next)

install-lombok-en-code-java (5)

Cách tạo Java project dễ dàng.

install-lombok-en-code-java (6)

3.2. Thêm thư viện Lombok vào dự án.

Chạy: Chọn để nhập File => Project Structure => Libraries.

Bạn chọn From Maven... => Nhập tên thư viện: org.projectlombok:lombok:1.18.12

install-lombok-en-code-java (7)

Các thư viện được tải xuống thiết bị của bạn.

install-lombok-en-code-java (8)

Được rồi, như hình bên dưới, thư viện đã được tải về máy tính của bạn.

install-lombok-en-code-java (9)

Tạo nên Lớp học sinh với các hàm getter, setter và hai hàm tạo với Lombok.

install-lombok-en-code-java (12)

Tạo nên Ứng dụng tuyệt vời chứa các chức năng main, khởi tạo đối tượng bằng Construtor đủ tham số và gọi hàm get để in thông tin trên màn hình.

Bạn có thể cần lặp lại các bước sau trước khi chạy: 2.1 lên nó là Enabling Annotation Processing Một lần.

install-lombok-en-code-java (10)

Đây là tập tin Student.class Lombok này đã giúp chúng tôi tạo ra.

install-lombok-en-code-java (11)

# 4. phần kết

Vì vậy, tôi đã cùng bạn trong bài viết này Cài đặt thư viện Lombok để giảm thời gian tạo POJO trong ứng dụng Java.

Điều này chắc chắn sẽ cải thiện tốc độ viết mã của bạn và cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn để làm những việc khác trong quá trình viết mã. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Chuyên Gia Công Nghệ: Nguyễn Đức Cảnh – Chienthandota.vn